Най-новите решения на Вuіldіng Іnnоvаtіоn Fоrum 2020

На ежегодното събитие на BIF 2020, което се проведе на 22.10 в Sofia Event Center, SysTeh България представи ролята на нашия бранш и логиката на процесите, които се случват в нашето общество и всички сегменти на индустрията.

Безспорно, резултата от глобализацията и урбанизацията водят до масово движение на хора, силен интензитет на пътувания, срещи, семинари и много масови събития. Логично, повечето сгради до днес бяха с главна цел поемането на потока от посетители и резиденти, както и максимум комфорт за тях. С появата на COVID-19, внезапно критериите за устойчивост и надеждност на затворените среди и помещения се изместиха към сигурност и безопасност. Повдигна се въпроса за посетителите и как се управлява и контролира трафика на хора в определена локация.

В последните 6 месеца всички слаботокови мрежови решения преживяха технологичен бум в развитието си като технологии и функционалности, включително и добавен изкуствен интелект, който вграден в актуалните решения за мониторинг, алармиране, контрол на посетители ни дава възможност и ние вече създаваме сградни автоматизирани технически решения, които да дадат на ползвателите на сградите максимална превенция, ред и организация. Детекция на лица без маска, контрол на достъп и работно време с лицево разпознаване, touchless решения за отваряне на врати, контрол на броя на посетителите в определена сграда, етаж или помещение вече са факт като налични и в процес на продажба технологии