Алармени системи

Алармената система е необходима за всеки дом, офис или обществена сграда. Осигуряват надеждна, ефективна защита срещу проникване с взлом и опит за кражба на имущество.

Сигнално охранителните системи (СОТ) се състоят от контролен панел, към който се свързват различни охранителни датчици, сирени, клавиатура, акумулатор и др. модули. При избора на конкретен вид алармена система и при нейното проектиране се вземат под внимание вида на обекта, изискванията на поръчителя, броят и обема на помещенията, както и входовете към обекта, наличието на стъклени и отваряеми части. След уточняване на посочените параметри се конфигурира подходяща за конкретното приложение алармена система. Изборът на компоненти на системата – контролен панел, датчиците, устройствата за звукова и визуална сигнализация, също се съобразява със спецификите на охранявания обект.

Сециалистите от Системи за Охрана ЕООД ще изберът и монтират най-оптималното оборудване за Вашия имот, след направен оглед и консултация с Вас. Освен монтаж във фирмата предлагат гаранционно и следгаранционно обслужване на техниката.

За своите бизнес партньори Системи за Охрана ЕООД извършва ежемесечна поддръжка на техническото оборудване след сключване на договор, осигуряващ оптимално безпроблемно опериране, с минимални разходи за Вашия бизнес.