Системи за пожароизвестяване

Пожароизвестителната система е система за локализиране на пожар и съответно уведомяването на хората за наличие на пожар. Пожароизвестителната инсталация може да задейства и други мерки за безопасност, като- Системи за вентилация, оповестителни инсталации, евакуационно осветление, пожароустойчиви врати, гасителни инсталации, мобилни устройства – при евентуален пожар или неизправност известяване на мобилно устройство.

Най-общо Пожароизвестителните инсталации се състоят от следните компоненти:

  1. Пожароизвестителен панел;
  2. Пожароизвестителни датчици (или детекроти) /оптично димни, топлинни максимални, топлинни диференциални, лъчеви, пламъчни, комбинирани/ – подават информация към пожароизвестителния панел;
  3. Ръчни пожароизвестители – подават информация към пожароизвестителния панел;
  4. Сирени – управляват се от пожароизвестителния панел;
  5. Други изпълнителни звена, които се управляват от пожароизвестителния панел /Вижте горе/;
  6. Окабеляване, осигуряващо комуникация между елементите – използва се трудно-горим (пожароустойчив) кабел;
  7. Акумулаторни Батерии /които да осигурят работа на системата при липса на електричество/.